Flirtmeister disclaimer

File Flirten Met Flirtmeister is onderdeel van Flitsmeister B.V. (“Flitsmeister”). Op het gebruik maken van deze dienst zijn naast deze disclaimer ook de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van Flitsmeister van toepassing. Wij vinden het belangrijk dat we zowel achter het stuur als online op een goede manier met elkaar omgaan. Daarom hebben wij voor jou als flirter in deze disclaimer enkele voorwaarden opgesteld die gelden bij het gebruik maken van Flirtmeister. Door gebruik te maken van Flirtmeister verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Gebruik Flirtmeister

Flitsmeister verleent hierbij aan de flirter het herroepelijke recht om Flirtmeister te gebruiken, om met (andere) flirters op het Flirtmeister platform te communiceren en informatie en kennis te delen. Dit recht wordt verleend indien en voor zover de flirter zich houdt aan deze disclaimer en voor de duur dat Flitsmeister het platform Flirtmeister aanbiedt. Denk na over wat je online plaatst, want informatie die eenmaal online staat is lastig meer te verwijderen. Wees dus terughoudend in het delen van privé-informatie van jezelf en deel geen gegevens van anderen zonder hun toestemming.

Rechtmatige inhoud

Flirt er op los, maar houd je aan de verkeersregels op de online snelwegen. Dit betekent dat jij als flirter er zelf verantwoordelijk voor bent dat je in Flirtmeister geen onrechtmatige gegevens verwerkt of anderszins in het kader van het gebruik van Flirtmeister inbreuk maakt op de rechten van derden. Het is dus niet toegestaan om Flirtmeister voor andere doelen te gebruiken dan het versturen van flirts. Het is dus niet toegestaan om bijvoorbeeld : Activiteiten te verrichten die in strijd zijn met de wet en/of de goede zeden of die de goede naam van Flitsmeiser kunnen schaden; dreigende, beledigende, grievende, seksueel getinte dan wel discriminerende uitingen op te vragen, op te slaan en/of te verzenden; pornografisch of obsceen materiaal op te vragen, op te slaan en/of te verzenden; vertrouwelijke gegevens of bedrijfsgeheimen te het verspreiden of naar onbevoegden te sturen; virussen te verspreiden; programma’s, muziek, films of ander materiaal waarbij een inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten, wettelijke voorschriften en/of bepalingen te downloaden, kopiëren of anderszins te verspreiden.

Fouten kunnen door Flitsmeister niet worden voorkomen, er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de (op de website van) Flitsmeister geboden informatie en diensten. Flitsmeister is niet aansprakelijk voor de onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van met behulp van Flirtmeister opgeslagen informatie en/of gegevens en evenmin voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van gegevens en/of beschikbare informatie in Flirtmeister.

Beschikbaarheid Flirtmeister

Flitsmeister is niet verantwoordelijk chats, berichten en andere soorten van communicatie die via Flirtmeister en eventuele aanvullende diensten plaatsvindt. Flitsmeister staat er niet voor in dat deze communicatie juist, volledig en/of ononderbroken plaats zal (kunnen) vinden.

Voorbehoud van rechten

Flitsmeister behoudt zich het recht voor om de in strijd met deze disclaimer opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Flitsmeister behoudt zich het recht voor om de gebruikersnaam van de gebruiker te verwijderen. In geen geval zal Flitsmeister aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.

Het is Flitsmeister toegestaan om (extra) technische maatregelen te treffen om Flirtmeister te beschermen, zonder voorafgaand overleg of voorafgaande waarschuwing daaromtrent met/aan de gebruiker.

Terug