Gepubliceerd in:

Doorstroming A4 Leiden verbetert door rijadviezen

Doorstroming A4 Leiden verbetert door rijadviezen

14 feb. 2023

Bevordert het de doorstroming als automobilisten worden geholpen in hun keuze voor de hoofdrijbaan of de parallelbaan? Het antwoord daarop is ja. Rijkswaterstaat, TU Delft en Zuid-Holland Bereikbaar voerden de afgelopen periode in samenwerking met Flitsmeister een pilot uit. Een deel van de Flitsmeister-gebruikers kreeg in de ochtendspits het advies de parallelbaan te nemen richting Amsterdam. Hierdoor ontstond een betere verdeling van het verkeer tussen de hoofdrijbaan en de parallelbaan. Ondanks het toenemende verkeer is de doorstroming op dit deel van de A4 mede dankzij de pilot gelijk gebleven. Ook gaven gebruikers van de app aan, in een enquête na de rit, dat de melding als positief werd ervaren.


De pilot toegelicht

In de ochtendspits staat vaak file op de A4 bij Leiden van Den Haag naar Amsterdam. Als meer weggebruikers van Den Haag naar Amsterdam over de parallelbaan rijden, kan dat files verminderen of zelfs voorkomen. Berekeningen van de TU Delft geven aan dat het voor de doorstroming het meest ideaal zou zijn als een extra 2% van het doorgaande verkeer de parallelbaan neemt. De meldingen in de afbeelding hiernaast zijn getoond aan 20 procent van de Flitsmeister-gebruikers op dit deel van de A4. Vooraf is bepaald dat de meldingen in de ochtend, tussen 06.00 en 11.00 uur, zouden worden verzonden, omdat hier naar verwachting de meeste winst viel te behalen in het verbeteren van de doorstroming.

De pilot is op verschillende manieren gemonitord. Zo is gekeken welk deel van de automobilisten de adviezen opvolgt en wat de ideale grootte van de groep automobilisten was om het advies aan te geven. Daarnaast zijn data-analyses en enquêtes ingezet.

“Vanuit Flitsmeister zijn we erg enthousiast over de resultaten van de pilot. Het is gaaf om te zien dat we met dergelijke adviezen het gedrag van gebruikers op zo’n manier kunnen beïnvloeden dat de doorstroming verbetert. Desondanks is dit natuurlijk slechts een ‘’kleine’’ pilot en moeten we met de verschillende partijen kijken hoe we het bereik van Flitsmeister op landelijke schaal zo effectief mogelijk inzetten.”


Resultaten pilot

De meeste meldingen zijn verstuurd tijdens de ochtendspits, tussen 7:00 en 9:00 uur. Op de drukste momenten werden meer dan 250 meldingen per uur verzonden. Meer dan 27,5 procent van de Flitsmeister-gebruikers die een melding ontving, volgde deze ook daadwerkelijk op en koos voor de parallelbaan. Ook gaven gebruikers direct na afloop van de betreffende rit aan de adviezen te hebben gewaardeerd. Twee quotes van deelnemers: “Fijn advies, scheelt een hoop tijd.” En: “Ik wist dit allang en vind het jammer dat je dit communiceert naar anderen die niet dagelijks deze route rijden.”

Door opheffing van thuiswerk maatregelen was ten tijde van de proef, 20% meer verkeer op de weg dan daarvoor. Desondanks is de filedruk  vrijwel gelijk gebleven. Victor Knoop van de TU Delft is enthousiast: “We zien dat een groter deel van het verkeer de parallelbaan kiest. Daardoor is de doorstroming beter en is er voor iedereen minder file. Zonder deze maatregel had hier veel meer file gestaan!”  De resultaten zijn zo goed dat de adviezen ook na de proef gegeven worden. We kijken naar een manier om dit breder in te zetten bij hoofd- en parallelrijbanen door heel Nederland.

 

Samenwerking

In deze pilot trokken Rijkswaterstaat, TU Delft en Zuid-Holland Bereikbaar samen op met Flitsmeister met als doel te onderzoeken of het beïnvloeden van de keuze voor de hoofdrijbaan of de parallelbaan invloed heeft op de algehele doorstroming. Onderliggende doelen waren om te onderzoeken of automobilisten de adviezen überhaupt op zouden volgen en zo ja, of er effect op de doorstroming terug is te zien in de data-analyses.


DOWNLOAD GRATIS

Real-time verkeersinformatie van flitser tot file

Download onze gratis app en help jezelf en anderen bij het veiliger, gemakkelijker en voordeliger maken van het rijden op de weg.

DOWNLOAD GRATIS

Real-time verkeersinformatie van flitser tot file

Download onze gratis app en help jezelf en anderen bij het veiliger, gemakkelijker en voordeliger maken van het rijden op de weg.