Gepubliceerd in:

Dynamisch verlichten met actuele verkeersdata in Assen

Dynamisch verlichten met actuele verkeersdata in Assen

7 sep. 2020

In de Gemeente Assen starten Sustainder en Flitsmeister een pilot waarbij de slimme straatverlichting wordt geoptimaliseerd op basis van actuele verkeersdata. Daar wordt o.a. een traject op de Europaweg-Zuid voor gebruikt, waar sinds 2018 al 280 slimme armaturen van Sustainder zijn geïnstalleerd. De verkeersdata komt van Flitsmeister-gebruikers die op dat moment over het traject rijden. Doel is om met dynamische verlichting naar behoefte de verkeersdoorstroming te verbeteren, de verkeersveiligheid te bevorderen én energie te besparen.

Vandaag heeft wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente Assen met een druk op de knop het slimme netwerk geactiveerd. “De afgelopen jaren hebben wij ons areaal openbare verlichting voorzien van LED-armaturen. Sustainder heeft als regionale partij de armaturen geleverd waar we nu deze innovatieve pilot mee gaan doen. Met de pilot hopen we een bijdrage aan de verkeersveiligheid van onze inwoners te leveren en onze openbare verlichting nog verder te verduurzamen. We stellen ons areaal daarom graag voor deze pilot beschikbaar” aldus Wethouder Pauwels.

Dynamische verlichting Assen


Licht afstemmen op verkeersdrukte

Op de Europaweg-Zuid wordt het licht gedimd of versterkt op de momenten dat het nodig is. Dat betekent meer licht als het druk is en minder licht als het rustig is. Ook kan er extra verlicht worden bij een stilstaande auto met pech. Extra licht verbetert ook de veiligheid van betrokkenen en hulpdiensten bij een incident op de weg. De huidige dimschema’s worden op basis van de verkeersdata verder geoptimaliseerd. Uit een eerste analyse van verkeersgegevens op dit traject blijkt dat een aanpassing van het bestaande dimschema, afgestemd op de gemiddelde verkeersdrukte, tot een besparing leidt van gemiddeld 25% op het energieverbruik en de CO2-uitstoot.


Parkeren

Een ander deelproject richt zich op de rol van verlichting bij parkeren. Op het terrein achter het gemeentehuis in Assen gaan automobilisten dat merken bij het starten en stoppen van een parkeeractie via de Flitsmeister App. De verlichting gaat in deze parkeerzone tijdelijk feller branden, zodat er meer comfort en gevoel van veiligheid ontstaat.

Beide deelprojecten zijn inmiddels gestart en lopen tot het eind van het jaar, waarna de resultaten worden geëvalueerd. De gemeente, Flitsmeister en Sustainder maken daarna de keuze of de toepassingen permanent wordt ingezet.

===============================

Marco Bosch van Sustainder: “Voor Sustainder is deze pilot een volgende stap in het verder verslimmen en verduurzamen van onze straatverlichting op basis van real-time verkeersdata. Deze toepassing is ook op andere soortgelijke trajecten goed toepasbaar.”

Jorn de Vries van Flitsmeister: “De missie van Flitsmeister is om automobilisten veiliger, makkelijker en efficiënter te laten reizen. Met het dynamisch afstemmen van de verlichting op basis van onze data en acties in onze app maken we een hele mooie stap voorwaarts.”

DOWNLOAD GRATIS

Real-time verkeersinformatie van flitser tot file

Download onze gratis app en help jezelf en anderen bij het veiliger, gemakkelijker en voordeliger maken van het rijden op de weg.

DOWNLOAD GRATIS

Real-time verkeersinformatie van flitser tot file

Download onze gratis app en help jezelf en anderen bij het veiliger, gemakkelijker en voordeliger maken van het rijden op de weg.